Gió heo heo ngoài cửa sổ
Tôi đợi nắng lên để làm thơ
Nắng chưa mau mà cơn mưa chợt tới
Vỗ nhẹ má hỏi chờ lâu chưa?
                                                                  Tháng 6, 2017