Khi càng về già
Ta càng chắc chắn một điều
Rằng thời gian của mỗi người chỉ ngắn như một phút mà thôi, vậy nên tốt nhất hãy sống nó trọn vẹn
Vì nó sẽ trôi qua trong chớp mắt
...
Và khi càng về già
Ta mới thấy điều này càng đúng
Rằng những người bạn yêu thương, chứ không phải tiền bạc của cải
Mới khiến bạn giàu có
...
Và nếu họ có tìm thấy suối nguồn tươi trẻ
Ta sẽ chẳng uống lấy một giọt, chắc chắn thế
Có vẻ hài hước khi ta cảm thấy như thể ta vẫn chưa đến được những năm tháng đẹp nhất đời mình
...
Khi càng về già
Ta càng ít bạn bè
Nhưng đâu ai cần nhiều, khi những người ta có
Cũng trân trọng ta như vậy
...
Và khi càng về già
Ta càng làm tốt hơn
Việc biết lúc nào cần dốc lòng
Và lúc nào cần d' quan tâm
...
Và nếu họ có tìm thấy suối nguồn tươi trẻ
Ta sẽ chẳng uống lấy một giọt, chắc chắn thế
Có vẻ hài hước khi ta cảm thấy như thể ta vẫn chưa đến được những năm tháng đẹp nhất đời mình
Khi ta càng về già
***
Và ta chẳng còn quan tâm đến những dòng chữ, kỷ niệm
Từ quá khứ, khi ta khóc, ta cười
Những món đồ kỷ niệm, và chút ít dấu ấn của mình trong đời
...
Khi càng về già
Ta càng cầu nguyện nhiều hơn
Ta cũng không biết tại sao, nhưng ta đoán rằng mình
Có nhiều điều cần nói với Chúa hơn
...
Và khi càng về già
Ta càng thấy biết ơn
Vì cuộc đời ta đã sống, và vẫn đang tiếp tục được sống

Bản tiếng Anh:

The older I get
The more I think
You only get a minute, better live while you're in it
'Cause it's gone in a blink
And the older I get
The truer it is
It's the people you love, not the money and stuff
That makes you rich
And if they found a fountain of youth
I wouldn't drink a drop and that's the truth
Funny how it feels I'm just getting to my best years yet
The older I get
The fewer friends I have
But you don't need a lot when the ones that you got
Have always got your back
And the older I get
The better I am
At knowing when to give
And when to just not give a damn
And if they found a fountain of youth
I wouldn't drink a drop and that's the truth
Funny how it feels I'm just getting to my best years yet
The older I get
And I don't mind all the lines
From all the times I've laughed and cried
Souvenirs and little signs of the life I've lived
The older I get
The longer I pray
I don't know why, I guess that I
Got more to say
And the older I get
The more thankful I feel
For the life I've had, and all the life I'm living still