Di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng?

****** LINK VIDEO: https://youtu.be/0dtiHQ6ftt0 ******
Cả hai phi hành gia đều kết luận rằng tàu người kia ngắn hơn và thời gian của người kia chạy chậm hơn
_________________
Di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng? Và chuyện chiếc xe di chuyển với tốc độ ánh sáng, bật đèn lên thì chuyện gì sẽ xảy ra?
_________________
Page của mình: https://www.facebook.com/connaumap/
_________________
Trong video này:
1. Mình sẽ nhìn lại công thức cộng vận tốc được giới thiệu trong sách giáo khoa Vật Lý lớp 10 và những hiểu lầm trong việc có thể dùng nó để di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. 
2. Ngoài ra mình cũng trả lời câu hỏi “một chiếc xe đang di chuyển với vận tốc ánh sáng và bật đèn xe lên thì phải chăng đèn xe sẽ di chuyển gấp 2 lần vận tốc ánh sáng?”. Do bản thân đèn xe đã di chuyển với tốc độ ánh sáng, cộng thêm vận tốc của xe nữa nên thành ra nó sẽ di chuyển với 2 lần vận tốc ánh sáng, liệu như vậy có đúng không?
3. Và câu hỏi cuối cùng: tại sao tốc độ ánh sáng lại là con số 299,792,458 m/s, tại sao nó không phải là con số khác, như là 200 m/s, 69696969 m/s?
_________________
Animation by:  Q.P
_________________
Nguồn tham khảo:
-Một chiếc xe di chuyển với vận tốc ánh sáng và bật đèn xe lên, chuyện gì sẽ xảy ra: http://www.physlink.com/education/askexperts/ae169.cfm
-Thuyết tương đối hẹp (Special Relativity):  http://scienceworld.wolfram.com/physics/SpecialRelativity.html
-Tốc độ ánh sáng:
-Lịch sử của sự khám phá ra tốc độ ánh sáng:
-Tốc độ ánh sáng là như nhau dưới mọi góc nhìn:
-Cộng vận tốc một cách tương đối: 
-Cần một nguồn năng lượng vô hạn để một vật có khối lượng đạt được tốc độ ánh sáng: https://physics.stackexchange.com/questions/241601/speed-of-light-and-infinite-energy
-Co giãn độ dài khi di chuyển: https://en.wikipedia.org/wiki/Length_contraction
-Co giãn thời gian khi di chuyển: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_dilation
http://www.emc2-explained.info/Time-Dilation/#.W7N4bmgzaUl
-Một trong những bằng chứng đầu tiên công nhận thuyết tương đối:
Nguyên lý vị nhân:
Thuyết đa vũ trụ (Multiverse):
_________________
Nhạc:
-Music by BENSOUND
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 
Music promoted by Audio Library youtu.be/osg9PmkfTB0
_________________
Clips:
_________________
Cảm ơn các bạn đã xem.

6
1500 lượt xem
6
5
5 bình luận