Hừm, mình rất ít khi tung ra các video mà không có chữ viết ý nhưng mà bao nhiêu ý thì đã nói hết trong video rồi nên cũng không biết nói gì nữa. Hy vọng các bạn xem vui.