Dịch ngâm nga là bản dịch mình dịch ra để ngâm nga theo lúc nghe nhạc.
Cố nhiên, nó có thể hát được.
Mời bạn bình luận chia vui (hoặc bất kì cảm xúc nào) cùng mình ~


ENTENDEZ-VOUS
Cécile Corbel

-bản dịch này ngâm nga theo nhạc-
-nghe xong bạn nhớ tìm đọc chuyện những đứa con của Anne Bretagne-
-bốn phương: Bắc là Đất, Nam là Lửa, Tây là Nước, Đông là Gió-
Nghe có chuyện kia
            thời xưa thiệt xưa,
                        chuyện giấc mơ hiện ra.
Chuyện thiệt chuyện gian,
            ai biết thiệt hay đùa,
                        người nào nghe hãy nghe.
Bên gốc sồi hoang
            quạnh hiu từ lâu rồi
                        kìa bé con nằm ngoan.
Một đấu nôi lông trắng cừu,
            cây kia sầu nghiêng vai
                        tán xanh xoè che.
           
            Này sồi, ru em
            trọn vòng ấm êm.

Người có nghe chăng hỡi người
lời hát trên cao giống hoà âm vang
            Liệu còn gài then, cửa ơi,
            người bước chân sang đến ngay địa đàng?

Nương giấc lặng say
            mắt mi rèm im lìm
                        ngủ giấc xa nhà em.
Ngàn vì loé lên, tinh tú trời,
            đan chung tay giữa đêm thâu
                        giữ giấc em nghỉ ngơi.

            Lụa bạc, sao ơi,
            người em, chẳng rơi (khỏi).

Người có nghe chăng hỡi người [...]

Ơi Gió, Ngài ơi,
            cầu tôi nói đôi lời,
                        Ngài chớ quên vì sao.
Trời ngoài, gió sâu, Ngài thổi dài
            cho tựa em ngoan
                        chở bằng gió non đầu hôm.    

            Cầu Ngài mang em
            gọn nằm đoá nôi.

Người có nghe chăng hỡi người [...]

./HẾT