CỐ NIÊN HOA

Tác giả: Phương Uyên

Thể loại: Cảm hứng lịch sử, cổ trang, tình cảm

Tình trạng: Đang viết. Dự kiến khoảng 40 chương.

Ghi chú: Truyện dài về Tuệ Trung Thượng sĩ - Hưng Ninh vương Trần Tung. Đây là anh trai của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, thầy dạy Phật pháp cho Trần Nhân Tông, một nhân vật lớn góp phần khai sáng phái Thiền Trúc Lâm - Yên Tử. Truyện lấy bối cảnh Đại Việt thời Trần, vào những năm của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ nhất (1258). Phần lớn diễn biến truyện dựa vào chính sử. Tuy nhiên, truyện vẫn có nhiều nhân vật và tình tiết hư cấu, xin đừng đồng nhất truyện và chính sử.

LỜI DẪN

“Người về từ khói lửa binh đao, thấu suốt hợp tan dâu bể.
Người từng thanh gươm yên ngựa, cũng có khi xướng họa đề thơ.
Nghe nói người tu hành, không chay tịnh, chẳng màng giới luật.
Ngạo Phóng cuồng ngâm bước giữa đời, tay nâng niu một đóa hoa.

“Giữa “không” và “có” chẳng bao xa
Xưa nay sống – chết, một thôi mà
Hoa nở năm nay – hoa năm trước
Trăng sáng bây giờ - trăng tối qua” [1]

Đến khi biến loạn sơn hà
Tan hiềm khích
Xóa hận thù
Ngút tận trời hào khí Đông A…”

[1] Lược dịch bài thơ Đốn tỉnh – Tuệ Trung thượng sĩ