Với những người làm công việc liên quan đến sáng tạo như mình hay rơi vào trạng thái bí ý tưởng, ngoài những cách thức thông thường hỗ trợ về mặt tinh thần để có thêm cảm hứng nghĩ ý thì mình muốn chia sẻ một bài viết khá hay của Mediaz về các công thức để brainstorm hiệu quả hơn. Mình đã thử và thành công :))


Link full cho các bạn xem ví dụ nhé: https://www.facebook.com/MediaZVN/posts/1112585328764636 


Công thức 1: NgượcCông thức 2: Nối


Công thức 3: Anh hùngCông thức 4:Công thức 5: Cải tiến