Những thanh gỗ cong.
Khi xếp những thanh gỗ lên nhau. Đến một thời điểm, chồng cao đổ.
Tại sao lại bị đổ?
Do xếp chưa cân bằng?
Xếp lại thật cân bằng, nhưng vẫn đổ.
Do trụ vững bên dưới bị nghiêng?
Xếp lại trụ cho chắc, nhưng vẫn đổ.
Do những thanh gỗ?
Kiểm tra lại những thanh gỗ, thấy có thanh thẳng, thanh lệch, cong. Chọn những thanh thẳng, mịn.
Xếp lại được chồng cao hơn.
Có nhiều yếu tố gây ra đổ vỡ. Những thanh gỗ cong, lệch là nguyên nhân lớn khiến mất cân bằng. Ngay cả đã căn chỉnh từng tí khi xếp thì với gỗ cong cũng rất khó xếp thẳng -)