Ngày hè chán quá, viết ra mấy câu nhảm nhí, mong ai đấy có thể cũng đang chán như mình có thể bật cười một xíu :))
*Dựa trên một câu chuyện suýt có thật đọc được từ trang Facebook của chị Nguyễn Huỳnh Bảo Châu (Châu Chặt Chém)
Có con cánh cụt
Không thở bằng mũi
Cũng chẳng bằng phổi
Mà thích chơi trội
Bắt chước bạn rùa
Quen thói a dua
Thở bằng “nhĩ lộ” 
Chẳng may cho chú
Tính lú hay quên
Nên là có lúc
Chú ngồi xuống giường
Hưởng dương: x tuổi.