Dự định là mỗi tuần chia sẻ một cuốn sách, nhưng mà chả lẽ tuần nào cũng chia sẻ sách thiết kế ??? CHÁN
Sau khi cân nhắc kĩ thì cuốn Dịch học tinh hoa là cuốn đáng để chia sẻ nhất trong những cuốn trong tủ sách mềm của bản thân.
Cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản, những quy luật cơ bản của dịch như: quy tắc đọc quẻ dịch, quy luật phản phục, quy luật tiềm biến,....
Nếu bạn nào muốn đọc kĩ hơn về các quẻ dịch, các bạn có thể đọc thêm:

P/S:

- Mình thấy trên spiderum có nhiều bài triết học phương Tây, ít bài về triết học phương Đông và Dịch là nền tảng cơ bản của triết học phương Đông nên mình chia sẻ cuốn này. Dù mình thấy Đông hay Tây thì triết học nó đều có chung mục đích :) cũng chả quan trọng lắm.