Cảm xúc rối bời của tôi bắt nguồn từ một cô gái , giữa việc không biết nên yêu hay nên không yêu cô ấy. Là biết mình không hiểu được người ta nên người ta có thích hay không thích mình cũng không biết.
Tình cảm của mình như một mớ bồng bông. Không biết đâu mà lần cảm giác thật sự tệ hại .
Là sự nghiệp, không rõ ràng không có định hướng chắc chắn tốt. Là cảm giác gia đình bạn bao đời nay nghèo khó rồi. Bạn muốn chứng minh cho bản thân, chứng tỏ là mình cũng giỏi lắm. Muốn ở trong trời đất này có một vùng trời dành cho mình .
Tôi rối bời như thế đó!!!
Đặt tay xuống viết nhưng lại không biết viết gì cho bạn, cảm giác cảm xúc không ổn định liên tục bám lấy .
Tôi viết những dòng này ra mong được sự chia sẽ bởi những ai đọc được .
Con trai  tuổi 24 nhà lại nghèo . Khó khó khó quá .
Làm sao bây giờ .
Thôi thôi không than thở nữa. Tôi sẽ lập ra bản kế hoạch trong ngày của mình . Viết thêm kế hoạch trung hạn và dài hạn cho mình.
Nếu cuộc đời đã không cho tôi cái may mắn được yên binh giàu sang ngay khi sinh ra, vậy tôi phải tự đi làm nó vậy .
Cảm thấy mình là con trai mà như thế này thật yếu đuối.