SLS
“Dấu hiệu một công ty gồng rướng đẹp phi logic, book láo để xả, ai đu theo bay 60% tài khoản
6/2017 Vay 300 tỷ, 150 tỷ bổ sung vốn lưu động
So với doanh thu thì sao?
Q1/2017 doanh thu = 55 tỷ, mà vay 300 tỷ? Một doanh nghiệp doanh thu 2 năm 2014+2015 gần 1000 tỷ, lãi ròng chưa đầy 100 tỷ đi vay 300 một nửa bổ sung vốn lưu động??? Có mùi lởm. LSS/BHS/SBT năm 2015+2016 có biên lợi nhuận 5-7% không ăn thua, SLS tỷ lệ lợi nhuận ko giống các con khác khi tận 14%. CHỨNG TỎ GIÁ BÁN GHI CAO NHƯNG KHÔNG THU ĐƯỢC TIỀN (ko thu đc tiền nên dòng tiền yếu, dòng tiền yếu mới đi vay thế)
=> Cảm giác như nó muốn gồng lên chứ ko tốt thật
Khả năng trước khi xả nó sẽ book to, khả năng book láo được ko? Có 1 khả năng cho phép nó book láo
+ Miễn thuế: Nó có được miễn thuế thì có khả năng nó book vô tội vạ. Thuế là rào cản để các doanh nghiệp né việc book lợi nhuận to, nhưng miễn thuế dễ xảy ra trường hợp doanh nghiệp sẽ book to bán cổ giá cao thu tiền về. Thực tế SLS được miễn thuế khi lợi nhuận ròng Q1/2017 21 tỷ trong khi chịu thuế chỉ 18 triệu (BCTC Q1/2017).        
Vấn đề làm sao doanh nghiệp book được to mà vẫn logic? Câu trả lời là chuyển giá => SLS là A, có thêm 1 cty B cũng là cty của ban lãnh đạo. B đang lãi 50 tỷ, A chỉ cần bán hàng vống lên 50 tỷ so với giá bán thực thì B lỗ 50 tỷ + phần đang lãi 50 tỷ = huề vốn (trên sổ sách) ko phải đóng thuế, A thu về lãi 50 tỷ hạch toán báo cáo thoải mái do né được thuế.
Soi thử khách hàng mua bán ở Q1/2017 thì phát hiện có cty giao dịch là cty của người nhà ban lãnh đạo.
Cty TNHH Thái Liên có thông tin trên website https://www.tratencongty.com/, như sau:
Nghề chính = buôn ô tô, nhưng lại mua đường + rỉ mật của SLS???? => Cty MA à??
Soi thử Báo Cáo Quản Trị Q1/2017 của SLS phát hiện Bà Liên là người nhà ban lãnh đạo.
Vậy đã quá rõ, SLS đang cố gồng rướng lên cho đẹp, không đánh thuế lại có cty con dễ bị chuyển giá, khả năng là bài book to để xả. Và thực tế giá cp SLS năm 2017 đã được đánh lên ở Q1 từ 50->117 và xả sau đó về 46. Ai không soi kỹ ra bay mất 60% tài khoản.