NướcMỹ ở thời kỳ cực thịnh đã thiết lập một hệ thống tài chính Petrodollar, biến tất cả các quốc gia khác thành nô lệ. Điểm đặc biệt của hệ thống này là người dân chẳng mấy ai để ý cả. Nó được thiết kế rất đơn giản, nhân dân các nước nô lệ hăng say lao động, sản xuất hàng hóa. Nước Mỹ cần gì thì chỉ việc ... in USD ra mua. Nếu các nước bán sản phẩm không nhận USD, đòi nhận vàng, bạc... thì sao? Dầu chỉ được bán bằng USD, chẳng quốc gia nào muốn phát triển mà không cần Dầu cả. Thế nếu các nước cần lao mua Dầu bằng vàng thì sao? 7 hàng không mẫu hạm đảm bảo không có nước nào trao đổi Dầu mà không thông qua USD. 
Vì thế để thoát khỏi hệ thống Petrodollar, quốc gia đó phải có rất nhiều dầu và vũ khí hạt nhân. Chỉ có nước Nga có 2 điều kiện này và vì thế Nga luôn là thế lực thù địch của Mỹ dù GDP kém cả Hàn Quốc.
Tàn mạn thêm về ông Trump, ông là một doanh nhân nên ông ấy nghĩ "có làm thì mới có ăn" (giống mấy thằng nghiện ở VN). Ông muốn đưa việc làm về Mỹ, rút quân Mỹ về, giảm chi tiêu, giảm nhập siêu ... Nhưng những điều này đi ngược lại truyền thống bao đời của nước Mỹ. USD in ra bao nhiêu chẳng được ơ kìa. 
Tiếp, mọi giao dịch USD đều thông qua hệ thống SWIFT của Mỹ, nói cách khác, mọi giao dịch quốc tế đều bị Mỹ kiểm soát. Họ có thể phong tỏa bất cứ khoản tiền nào với lý do rửa tiền. Mọi đồng USD đều là bẩn cho đến khi chứng minh nó là sạch. Các nước nô lệ hoàn toàn bị khống chế tài chính bởi Mỹ.
Và Bitcoin mở ra cơ hội thoát khỏi Petrodollar.
#Bitcoinfixthis