Nhìn vào cái góc khuất
Đối mặt bản thể đối lập
Trao cái nhìn trần trụi
Vì chẳng thể chối gặp

Tuôn một dòng cười
Nở một nụ lệ
Cười nức nở
Dù không lí do cụ thể

Ta vui ta viết dăm ba câu
Không vui khi biết mai xa nhau
Dòng đầu vì anh đa đoan
Lời sau là tự anh đa sầu, đa cảm
(06.06.2020)
Dar.White.Kiss
"Nỗi khổ của con em" - Nguyễn Khắc Viện