Báo cáo Tình hình - số 18

Tin Quan Trọng:
  • Không có quốc gia nào mới báo cáo ca nhiễm 2019-nCoV trong 24h qua.
  • Đến nay, tổng cộng 72 quốc gia thành viên được xác định đang thực hiện các hạn chế du lịch thông qua các báo cáo chính thức, tuyên bố chính thức và phương tiện truyền thông. Trong số 72 quốc gia thành viên này, WHO đã nhận được 23 (32%) báo cáo chính thức từ các quốc gia thành viên về các hạn chế đi lại của họ.
  • Mạng lưới chuỗi cung ứng đại dịch (PSCN) đã đưa ra đánh giá thị về thị trường trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Trang bị này sẽ được phân phối sớm cho các bên liên quan của PSCN khi tổ chức này tiếp tục theo dõi thị trường. Ngoài ra, quản lý cấp cao của WHO đã nói chuyện với các bên liên quan của PSCN để đảm bảo khu vực tư nhân tiếp tục tham gia để phân phối nguồn cung cho các quốc gia cần thiết nhất. PSCN sẽ khuyến khích các nhà sản xuất tăng sản lượng, cam kết cung cấp cho những y bác sĩ ứng cứu khẩn cấp y tế ở tuyến đầu và mở rộng số lượng các bên liên quan tham gia vào PSCN để có được một lượng lớn các nhà cung cấp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro thiếu hụt trên thị trường. WHO sẽ tiếp tục cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và phối hợp cung ứng vật tư cho các quốc gia cần thiết nhất.

Tình hình dịch bệnh tổng số và các ca mới trong 24 giờ qua
Toàn cầu
Tổng số ca nhiễm:    31481 (3205 ca mới)
Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    31211 (3151 ca mới)
Số ca nguy kịch:        4821 (962 ca mới)
Số ca tử vong:            637 (73 ca mới)
Ngoài Trung Quốc
Tổng số ca nhiễm:    270 (54 ca mới)
Số Quốc gia có ca nhiễm bệnh:    24
Số ca tử vong:            1
Đánh giá nguy cơ dịch bệnh từ WHO
Tại Trung Quốc :            Rất Cao
Tại các khu vực khác:     Cao
Trên toàn thế giới:            Cao