Tam Tự Kinh - sách giáo khoa cho tất cả học sinh tất cả các quốc gia dưới ảnh hưởng của văn hóa Nho học Trung Hoa có viết:
Nhân chi sơ tính bản thiện. 人之初,性本善
Tính tương cận tập tương viễn. 性相近,習相遠
(Con người có bản chất lương thiện giống nhau, môi trường xã hội làm biến đổi con người, có thể tốt, có thể xấu. Nhưng tốt xấu là do con người lựa chọn.)

Giác ngộ ở đây có nghĩa là làm điều tốt không phải vì đức tin tôn giáo hay thần thánh bảo rằng phải làm, mà làm điều tốt vì đó là điều cần thiết cho mọi người, không cần đến niềm tin tôn giáo trói buộc, tôi làm điều tốt vì điều đó là cần thiết, giúp ích cho người khác, giúp cho xã hội tiến bộ, vậy thôi!
Đó là giáo lý căn bản của Nho Giáo và Phật Giáo, chẳng cần kinh sách hay văn chương cao sang.
Ai cũng làm được điều đó thì niết bàn, cõi cực lạc, vui sướng ở ngay đây, chẳng phải ở miền vũ trụ huyền bí xa xăm nào cả! Chẳng cần vào chùa đi tu 9 kiếp, chẳng cần ăn chay tịnh, phóng sinh, khấn vái trước pho tượng đất xét của 1 người đã bước sang một chiều không gian khác gọi là niết bàn.