Theo tôi có 3 cấp bậc về giàu có
Giàu < Sung túc < Thịnh Vượng
Điều này được áp dụng cho cả cá nhân, tổ chức, quốc gia
1. Giàu
Giàu về tiền bạc
Giàu có theo tôi có nghĩa là nhiều. Giàu thì đương nhiên đối lập với nghèo. Để đánh giá cái gì giàu, cái gì nghèo thì chúng ta cần có một hệ quy chiếu. Nếu A có 100 nghìn, B có 1 triệu, vậy thì B giàu hơn A. Vì thế nếu bạn sở hữu nhiều hơn người khác trong cộng đồng của mình bất cứ thứ gì đong đếm được tiền bạc, sức khỏe, thời gian, sắc đẹp, kỹ năng, mối quan hệ, kiến thức,... thì bạn có thể coi là giàu trong một lĩnh vực.
2. Sung túc
Gia đình sung túc
Theo tôi sung túc có nghĩa là khi còn người ta giàu nhiều hơn một lĩnh vực trong đời sống của họ. Ví dụ khi A vừa giàu về sự nghiệp lại có một gia đình hạnh phúc, sức khỏe lại đang tốt. Vậy A có thể được coi là có đời sống sung túc
3. Thịnh Vượng
Quốc gia thịnh vượng
Vì sao thịnh vượng lại là cấp bậc lớn nhất của sự giàu có. Vì thịnh vượng cho thấy anh đang giàu có trong nhiều lĩnh vực và quan trọng nhất là nó đang trong chiều hướng tăng lên. Mọi mặt hoàn toàn tốt đẹp và chúng kéo toàn bộ các tiến trình khác. Nếu xét về mặt quốc gia đó là khi quốc gia đó bước vào thời kỳ hoàng kim của mình.