Hiện tại, mối quan hệ của chúng tôi rất khó thở, tôi cảm thấy rất ngột ngạt và muốn thoát ra, nhưng tôi lại không đủ dũng cảm.
Tôi và anh quen nhau khi tôi bắt đầu vào làm công ty của anh vào cuối năm nhất. Khi đó tôi thật ngây thơ ngờ ngệch. Khi ấy, cả nah và tôi đều đang có mối quan hệ khác. Nhưng anh không thực sự yêu người kia, và tôi cũng vậy. Thế là anh tán tỉnh tôi, lúc ấy tôi ngốc thật ấy chứ, anh nói gì tôi cũng tin, bảo gì tôi cũng làm, cũng một phần là do tôi là nhân viên của anh nữa.
Vậy là chúng tôi quen nhau đến giờ được 3 năm. Không dài nhưng cũng không ngắn để tôi và anh hiểu hết nhau và có rất nhiều kỷ niệm tại mảnh đất Hà Nội.
Nhưng mới quan hệ của chúng tôi ngày càng đi xuống. Anh không nói, tôi cũng im lặng. Mối quan hệ của chúng tôi đang đi tiệm cận hơn đến 2 chữ kết thúc.