Tôi biết à có thể tôi viết hơi ngắn nhưng các bác thông cảm cho tại vì tôi là người mới.
Việt Nam có rất nhiều món ăn khác nhau nhưng phải nói là nó rất ngon thậm chí có người làm quán phở 100$/1 tô. Mọi người phải biết là 1 tô phở tôi ăn ở Nhà Bè có giá 40.000.tô phở đó có vẻ mắc nhưng ẩm thực Việt là một nèn ẩm thực rất phong phú và các món có dặc trưng riêng. Mỗi món nó cái ngon khác nhau nhưng hầu hết là rất ngon (dù tôi chưa bao giờ ăn tô phở 100$).Tôi biết vấn đề là có thể mọi người nói tôi là:thằng ngu chưa bao giờ ăn món đó mà lại viết bài về món đó nhưng thật ra thì tôi nói là vầy ẩm thực tây thì 100$ moi người nói là rẻ nhưng tại sao ẩm thực Việt là mắc. tôi không viết bà này để kêu mọi người ăn phở 100$ mà tôi nói là ẩm thực Việt là một thứ rất ngon nên hãy ăn thử đi ngon lắm 
Nếu có ai đọc được là này thì review giùm tôi tại tôi là người mới và comment giọng hongkong
                                                  PEACE