Đây là các bài tập để luyện não nghĩ tốt hơn, mở rộng suy nghĩ hơn, chả biết có tác dụng hay không nhưng cứ thử đã. Biết đâu con người như 1 nhân vật game cứ cày 1 đống bài tập này biết đâu lên level não thì sao. Dù gì thì ít nhất cũng chắc chắn được lợi ích:
1. Rèn định lực
2. Tập nghĩ, tập viết. 
Với mức độ easy thì kỳ vọng thế là được rồi.

Crash Course Seri