logo
Minh, the Creator @tminhs
Người ta có thể quyến rũ con tim bằng sự lừa dối, nhưng chỉ có thể chinh phục nó bằng sự chân thành.
0 Follower
3 Following
11 Spiders