logo
Hương Giang @huonggiang412
Mỗi điều nho nhỏ diễn ra xung quanh tớ đều là "một thế giới"! Ở đây là những mảnh vụn vặt của các loại "thế giới" tớ đang góp nhặt.
111 Spiders