logo
Nguyễn Yến Anh @NguyenThiYenAnh
"Giá trị của con người không phải là mình hơn người khác mà là mình ngày hôm nay hơn mình ngày hôm qua".
2 Followers
0 Followings
5 Spiders