logo
April🌱 @Mainguyen93
Mình là April (mình muốn mọi người hãy gọi mình như vậy). Mình thích đạp xe trên những con phố, xuyên qua những cánh rừng, đặc biệt thích nhạc, sách, viết,..caithien.com và spiderum là nơi, mình tự giúp mình sống chậm và cảm thấy ý nghĩa hơn mỗi ngày nhờ chia sẻ trải nghiệm, quan điểm của bản thân tới mọi người. Chúc chúng ta tuyệt vời hơn mỗi ngày!
19 Followers
0 Followings
72 Spiders