logo
mami-mami @0mami0
Đời người ngắn lắm, đừng để nó hóa tầm thường
14 Followers
19 Followings
80 Spiders