25.09.2022
thật buồn cười nếu bây giờ mình nói mình nhớ bạn nhỉ? sao bây giờ mình và bạn cứ như người lạ vậy?