-có 1 người thầy nói với tôi rằng đọc 1 cuốn sách mà hiểu toàn bộ chương 1 thì những chương khác dễ như đi dạo còn chương 1 không hiểu thì đừng nên đọc tiếp vì đọc tiếp chỉ làm hiểu sai vấn đề thôi, cũng như đi học học giỏi lớp 10 thì những năm 11, 12 thì giống như đi chơi còn nếu học không tốt thì không bao giờ có chuyện lớp 11 12 học giỏi
-5 năm sau khi chuẩn bị ra trường tôi mới hiểu thực sự ý nghĩa câu nói của thầy
- con người hầu như ai cũng có khả năng như ai trừ 1 vài người quá đặc biệt mà 1 vạn người mới có 1 người, khi đi học mà chưa học cách học thì việc học trở nên quá khó khăn, học mà không hệ thống nó thành 1 cái cây logic được thì chưa thực sự hiểu
-vậy làm sao để học hiểu, nếu 1 vấn đề mà chưa từng nghe
+thì nghe thầy cô nói thì giống như vịt nghe sấm nếu chưa từng biết gì trước đó
+vậy phải về nhà đọc sách tìm hiểu, làm bài tập thực tế, học trên lớp có gì không hiểu phải hỏi ngay thầy cô và bạn bè
+nếu có vấn đề mà chưa thể hiểu được thì cái cây hiểu của chúng ta có nhiều lỗ hổng
+người ta nói thời gian cúp học hay ngủ trên lớp sẽ là thời gian đắt giá nhất trên đời mà con người phải trả
+đọc 1 cuốn sách là đọc từng chữ hiểu từng vấn đề rồi mới đi tiếp còn nếu đi tiếp khi chưa hiểu thì những vấn đề sau cũng sẽ hiểu sai mà hiểu sai thì nguy hiểm khôn cùng, bởi vì cứ cho mình đã biết mà thực sự chưa biết cái gì cả
+phải sắp xếp lịch học ổn thỏa không phải muốn học cái gì là học mà phải suy nghĩ bây giờ cái gì cần học
-học là phải biết mình là ai, mình muốn được như ai, mình như thế nào và giải quyết những vấn đề của mình không được trốn tránh