chương trình nhằm thực hiện 1 công việc nào đó
EXE DLL là phần mở rộng của tập tin mã thực thi

tập 1 dãy các chỉ thị được gọi là chương trình


nhiệm vụ của 1 transistor(tranfer và register điện tử chuyển đổi) là khuyết đại tín hiệu hoặc làm khóa điện tử, nếu bạn biết về transistor là silic nếu chúng ta thêm phopho sẽ là doping loại P(thừa e) còn chúng ta thêm Nitơ sẽ gọi là doping loại N(thiếu e tạo nên lỗ hổng và các e lectron có xu hướng lấp đầy các lỗ hổng) , khi không có dòng điện kích hoạt các , lỗ hổng 1 bên và các electron thừa 1 bên ta có giữa là bị cách điện

thiết bị đầu cuối transistor có tác dụng như 1 dòng điện điển tử, chúng ta có thể bật tắt nó dựa vào cường độ dòng điện sẽ tạo ra vùng cạn kiệt hay không do đó chúng ta có thể bật tắt transistor
công nghệ viết chương trình máy tính được gọi là lập trình
-chương trình mã máy
CPU của máy tính được thiết kế thực hiện các chương trình mã máy, mà mã máy được hệ điều hành nạp vào ram máy tính
CPU


mã máy được CPU thực thi các chương trình mã máy
mỗi chương trình mã máy phải tương thích với từng họ máy cụ thể, bao gồm 1 tập hợp các chỉ thị bao gồm 1 tập hợp các chỉ thị viết bằng các lệnh CPU của họ máy đó được ghi trên đĩa dưới dạng 1 tập tin mã thực thi của 1 hệ điều hành cụ thể với windows thì exe dll
-qui trình thực hiện 1 chương trình mã máy có sẵn trên đĩa dưới dạng các tập tin mã thực thi bao gồm các bước sau
+người sử dụng(người dùng cuối hay end user) ra lệnh thực hiện chương trình, tức là khởi động chương trình, tức là chạy hay khởi động chương trình thông qua lệnh gọi chương trình theo cách thức qui định của hệ điều hành


-hệ điều hành: nhận được lệnh tìm và nap mã thực thi(mã chạy chương trình) đang nằm trên đĩa(ổ đĩa cứng) vào ram của máy tính 
ổ đĩa cứng lưu mã máy hệ điều hành nạp mã thực thi vào ram
ram

bộ đếm lệnh của CPU được trỏ đến lệnh đầu tiên của chương trình
-CPU bắt đầu thực hiện từng chỉ thị 1 trong RAM cho đến khi gặp lệnh kết thúc
thanh ghi


CPU sẽ chép lệnh mã máy vào thanh ghi
-tăng bộ đếm lệnh
-thi hành lệnh mã máy


kết thúc chương trình hệ điều hành chờ nhận lệnh mới
kết luận:mỗi chỉ thị của chương trình là 1 lệnh mã máy, tức là 1 dãy các byte chỉ phù hợp với 1 loại CPU nào đó mà thôi
-mỗi chương trình mã máy phải được cấu trúc hóa theo quy ước của hệ điều hành thì hệ điều hành mới có thể nạp nó vào ram và cho thi hành
-nội dung của 1 chương trình mã máy rất khó hiểu đối với người dùng máy tính chỉ có CPU mới hiểu rõ và thi hành được chương trình đó
vậy chương trình mã máy(thực thi) chạy từ ổ đĩa cứng -> ram(hệ điều hành chịu trách nhiệm nhận lệnh từ người dùng và từ đó nạp tập tin mã thực thi sang ram)-> thanh ghi-> CPU(thực thi)