mình sẽ học được kiến thức hay kĩ năng gì khi cài hệ điều hành linux?
mod kernel, compile lại mã nguồn cho ra 1 distro mới