Bờ cát ngỏ ý phẳng lặng
Lẳng lặng bờ sóng tắm nắng
Nào ngờ căng thẳng
Chằm chằm rối lằng nhằng
Chẳng nói chẳng rằng
Dòng hải lưu cuốn khăng khăng
Mặc vỗ bờ đằng đẵng
...
Dưới ánh trăng lại vằng vặc
Trăng với ai thức trắng
Ngẫm đủ loại lời hứa cười sằng sặc
Có mộng mơ kêu răng rắc
Có câu hỏi còn nguyên thắc mắc
Bao gồm tất thảy vì sao kia
Phải chăng tất cả đều là sắp đặt?
ssseeyah!!!
(03.10.2019)
Dar.White.Kiss