Viết cho ngày dài...

Đêm bất chợt..
Chuyện cứ ngỡ hôm nào
Cũng chẳng còn thêm nữa
Buồn vơi đi nỗi nhớ 
Nhớ vang mãi trong lòng 
Ôi chuyện tình đã cũ
Sao vẫn còn mới nguyên 
Như ngàn hoa đua nở 
Nơi trái tim tật nguyền 
Gió cứ mãi thét gào
Cuốn tim vào nỗi nhớ
Nhưng có chăng tình còn?
Gió xào xạc im tiếng
Lưng chừng tim tan vỡ
Lưng chừng chuyện tình yêu 
Mãi như chuyện muôn thởa
Của kiếp sống con người.