ok, truyện là như thế này.
Trong mấy hôm gần đây, à mà thật ra là từ tháng 12 năm ngoái ở bên Tàu bùng phát dịch quần què mang tên 2019-NCOV. Và đến gần đây, Việt Nam mới có vài người bị nhiễm và bùm cả nước được nghỉ học, ở chỗ mình thì là 1 tuần. 
Và ý định duy nhất trong cả tuần là ở trong phòng và coi phim. lựa chọn đúng là yếu tố quan trọng để quyết định sự "sự thành công" của ngày nghỉ và thời gian không bị lãng phí vậy, và lựa chọn của mình là một cái tên đến từ netflix :

Thực sự hi vọng nó sẽ hay.