Vấn đề nhập cư ở Mỹ là vấn đề nóng và được tranh cãi rất nhiều, nó là một phẩn gây chia rẻ nước Mỹ. Về truyền thông thì họ đã nói rất nhiều và ủng hộ nhập cư, người ta gọi đó là truyền thông cánh tả. Hôm nay mình đưa ra những lập luận của những người cấm nhập cư và ủng hộ xây bức tường của Trump.
Cho tới cuối cùng thì lợi ích vẫn là vấn đề cốt lõi.
Đối với những người cấm nhập cư:
Người nhập cư làm đa dạng văn hóa Mỹ, nhưng hiện nay nó làm xuống cấp văn hóa, pha trộn quá nhiều chất Latinh vào trong đó. Người Mỹ thích văn hóa đã dạng nhưng họ không thích văn hóa Mỹ bị biến đổi, các truyền thống, lễ nhà thờ, tin thần tự do...
Người nhập cư là gánh nặng to lớn cho nước Mỹ. Hiện nay nước Mỹ đã xuống cấp nhiều cơ sở hạ tầng, tuy nhiên họ lại dành rất nhiều tiền để lo cho người nhập cư. Khi một bài báo viết về 1 gia đình hay trẻ nhỏ nào đó có điều kiện sống tồi tệ thì họ lại đổ thừa trách nhiệm đó cho chính phủ. Nhưng bất kỳ đồng tiền của Mỹ nào chi ra đều là của người dân cả. Nhiều người Mỹ đã tức giận khi các người nhập cư có điều kiện sống còn cao hơn cả họ.
Tội phạm ma túy, cướp giật, hãm hiếp tăng lên, ở mỹ có sự rộng lượng to lớn không thể tin nổi. Nếu dân cambodia tràn qua vietnam và được nhà nước cấp tiền cho sinh sống thì mình sẽ nghĩ thế nào.
Nước Mỹ chỉ cần giơ tay ra là có được hầu hết các nhân tài trên toàn thế giới, cho nên những người nhập cư nghèo khó ở trung mỹ đã trở thành gánh nặng nhân đạo của nước mỹ. Người mỹ có thể hỗ trợ vài năm, chứ không thể giúp mãi được. Nếu họ muốn đến Mỹ để làm  việc thì hãy nhập cư hợp pháp, còn không thì thôi.

Còn về mặt chính trị thì đảng Dân Chủ của Mỹ thường được những người nhập cư bầu cho , nên họ ủng hộ việc này.