Kết quả hình ảnh cho italiano learning


I. KHÓA HỌC ONLINE

1.1. Kiểm tra trình độ tiếng Ý miễn phí

1.2. Chọn khóa học phù hợp
A1 – Beginner/Elementary    (UK schools: GCSE)

A2 – Pre-Intermediate    (UK schools: GCSE)

B1 – Intermediate    (UK schools: AS Level)

B2 – Upper-Intermediate    (UK schools: A2 Level)

C1 – Advanced    (degree level)

C2 – Proficiency    (degree level)

2. Chương trình học tiếng Ý ONLINE miễn phí trên Future Learn bắt đầu từ ngày 17/09/2018 (Future Learn là một nền tảng MOOC của UK; với sự tham gia của rất nhiều các đại học nổi tiếng của Anh Quốc cũng như nhiều tổ chức giáo dục tại Anh và EU) dành cho người mới bắt đầu.
Course 1. Italian for Beginners 1: Meeting, Greeting, and Eating

Course 2. Italian for Beginners 2: My Friends and Family

Course 3. Italian for Beginners 3: My Daily Life

Course 4. Italian for Beginners 4: Likes And Dislikes

Course 5. Italian for Beginners 5: Time To Travel

Course 6. Italian for Beginners 6: Out And About

3. FSI Italian Fast Course

II. APPS
1. Learn Italian Words Free

2. busuu - Learn to speak Italian

3. Learn Italian: Language Course:

4. Learn Italian Phrasebook:

5. Italian English Dictionary:

**PODCAST

III. WEBSITE TỔNG HỢP
1. Online Italian Club: https://onlineitalianclub.com/
2. ILUSS ITALIAN ONLINE: https://ilussit.serversicuro.it/
10. la Repubblica: https://www.repubblica.it/

IV. YOUTUBE
By Đào Lộc Phúc - Group Coong Cụ ST (https://www.facebook.com/groups/Coongcu)
#hoctiengy #tiengy #italiano #italia #tiếngÝ