Liệu có ổn không khi ta chỉ muốn tồn tại…
Khi việc sống cũng trở nên quá mệt mỏi
Ta muốn cuộc đời này tạm dừng…mãi mãi
Chỉ ước rằng điều ta muốn không hề sai.
Ngày mai tôi đi không biết có ai giữ lại
Hay chỉ tại vẫn muốn thấy viễn cảnh mịt mờ của tương lai
Vẫn muốn được tận hưởng những đêm dài 
Nên tôi vẫn (cứ) chần chừ mãi.
Chần chừ, để vẫn được tồn tại…
Có tiếng nói trong đầu sao vẫn vang vọng mãi
Tất cả, tất cả đều là sai.
Cre ảnh: