Image result for from good to great cover image
TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI là một trong những cuốn sách kinh điển trong giới kinh doanh và quản trị. Tuy một vài chi tiết đã không còn đúng sau khi chúng ta trải qua giai đoạn phát triển thần tốc của kỹ thuật và công nghệ. Những kiến thức cốt lõi được trình bày trong cuốn sách vẫn còn giá trị bền vững theo thời gian, bất kể việc nghiên cứu đã được thực hiện từ tận cách đây gần 2 thập kỷ.
Cuốn sách được viết chủ yếu dành những cho những nhà quản trị, những Tổng Giám Đốc được giao nhiệm vụ đưa công ty phát triển vượt bậc. Tuy vậy, việc hiểu và thấm nhuần các tư tưởng được đưa ra bởi Jim Collins là thực sự có ích với bất kỳ ai muốn theo đuổi niềm đam mê của bản thân dù đó có là đam mê công việc hay cá nhân. Vì một khi đã đam mê, chúng ta đều muốn đạt được sự VĨ ĐẠI.

CÁCH THỨC NGHIÊN CỨU

Giá trị của những ý tưởng trong cuốn sách đến từ một quá trình nghiên cứu khoa học có hệ thống trong vòng 5 năm của tác giả và nhóm đồng sự

Bước 1 – Chọn lọc

Chọn ra các công ty đi từ tốt đến vĩ đại với các tiêu chí:
 • Có 15 năm lợi nhuận cổ phiếu tích lũy bằng hoặc nhỏ hơn thị trường chung
 • Có 15 năm tiếp theo lợi nhuận cổ phiếu cao hơn thị truờng ít nhất 3 lần

Bước 2 – Chọn đối trọng: Chọn ra 2 nhóm đối trọng

Chọn ra 2 nhóm đối trọng
 • Các công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhưng không tạo ra được bước nhảy vọt
 • Các công ty có bước nhảy vọt ngắn ngày trong thời gian ngắn nhưng không bền vững

Bước 3 – Khám phá

Nghiên cứu chi tiết từng trường hợp
 • Thu thập tất cả những bài viết liên quan,
 • Thu thập tất cả những dữ liệu liên quan (chiến lược, công nghệ, lãnh đạo, lương thưởng…)
 • Phỏng vẫn các lãnh đạo

Bước 4 – Hình thành khái niệm

Đúc kết những điểm chính yếu tạo nên bước nhảy vọt trở thành vĩ đại
 • Con người kỷ luật
 • Tư tuởng kỷ luật
 • Hành động kỷ luật
 • Khái niệm bánh đà
Phần lớn cuốn sách sẽ bao gồm những dẫn chứng, ví dụ để chứng minh cho tính đúng đắn của các đúc kết này. Phần tóm tắt này sẽ bỏ qua phần lớn các dẫn chứng nhằm trình bày một cách ngắn gọn nhất những luận điểm giá trị.

CON NGƯỜI KỶ LUẬT

Nhà lãnh đạo cấp độ 5


Các công ty vĩ đại đều cần các nhà lãnh đạo cấp độ 5.
Các yếu tố chủ chốt làm nên nhà lãnh đạo cấp độ 5 bao gồm:
 • Ý chí kiên cường nhằm đạt được tham vọng chung của công ty, tổ chức bằng mọi cách chứ không phải để đạt được mục tiêu cá nhân,
 • Sự khiêm tốn, nhún nhường và dè dặt. Luôn cho rằng sự thành công đến từ các yếu tố khách quan may mắn không phải từ bản thân. Ngược lại, nhận lãnh mọi trách nhiệm trong các thất bại
 • Luôn hướng tới sự phát triển bền vững, chuẩn bị sẵn sàng, tạo điều kiện cho công ty, tổ chức vẫn phát triển được trong tay người kế nhiệm

Con người đi trước – Công việc theo sau


“Con người” không phải là tài sản quý giá nhất mà là “con người phù hợp”
 • Chọn được đội ngũ phù hợp thì đội ngũ đó sẽ giúp tổ chức có hướng đi phù hợp. Phải xác định được “ai” trước khi quyết định “cái gì” và “như thế nào”,
 • Những người phù hợp sẵn sàng tranh luận nảy lữa để đi tìm ra câu trả lời tốt nhất những vẫn đoàn kết để thực hiện quyết định chung,
 • Để tập hợp được đội ngũ phù hợp cần tuân theo các nguyên tắc:
  1. Khi còn do dự thì đừng tuyển. Tốc độ phát triển của công ty nên theo sau tốc độ tuyển dụng
  2. Khi thấy cần thay đổi nhân sự, cần thực hiện ngay
  3. Giao cho người giỏi nhất cơ hội tốt nhất chứ không phải là rắc rối lớn nhất
  4. Sự phù hợp đến từ thái độ và tiềm năng chứ không đến từ kinh nghiệm và kiến thức
  5. Lương thưởng sẽ chỉ giúp thuyết phục và giữ chân người phù hợp ở lại chứ không giúp định hướng họ làm điều đúng đắn. Một người phù hợp sẽ tự thân biết làm điều gì là đúng
(Còn tiếp)