Mình rất thông cảm và hiểu cho những bạn có người thân mất vì tiêm phòng, những bà mẹ mất con, đang khoẻ mạnh tự nhiên tiêm xong lại ra đi.
Mình không muốn thông tin này gây hoang mang cho các bạn, mất công lại bị công an tóm.
Nhưng bạn nên biết là, bạn tiêm vacine không phải là vì an toàn của bản thân bạn, mà là an toàn chung cho cả cộng đồng, cho lợi ích chung của cộng đồng đấy.
Nó là vấn đề mâu thuẫn tư tưởng giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng.
Xét ở góc độ cá nhân, ừ thì bạn đang đặt cược mạng sống của mình vào vacine. Khoẻ mạnh, tiêm vô phát tự nhiên nghẻo luôn - ai mà chả sợ. Nhưng ở góc độ vĩ mộ, xét cả cộng đồng thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích, lợi ích chung, không có thiệt hại chung.
Nếu bạn theo chủ nghĩa cộng đồng, hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng thì chắc chắn lựa chọn tiêm vacine sẽ là lựa chọn đúng đắn, kể cả bạn có xui xẻo nằm trong số ít người tử vong vì sốc. Tại sao ư??
Vacine được khuyến khích tiêm là bởi vì nó không chỉ bảo vệ cá nhân đó phòng tránh bệnh dịch, mà nó còn tạo miễn dịch cộng đồng, chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh. Thêm một người có khả năng miễn dịch là bớt đi một nguồn lây bệnh. Nếu bạn nhiễm bệnh, điều đó không chỉ gây thiệt thòi cho bạn, mà nó còn gây thiệt thòi cho những người xung quanh bạn, bạn bè và người thân của bạn, vì họ lây bệnh từ bạn. Đúng không? Vậy nếu bạn miễn nhiễm thì một phần đã bảo vệ được những người xung quanh rồi. Người ta ước tính là nếu trên 60% dân số miễn nhiễm thì dịch bệnh sẽ bị chặn đứng, ngừng lây lan. Vì thế nên vacine mới được khuyến khích tiêm đại trà cho mọi người.
Nói về rủi ro, giả sử mình có chết vì vacine, thì đó cũng là một sự hy sinh cho cộng đồng theo một nghĩa nào đó, cái chết đó cũng là bớt đi một nguồn lây bệnh.
Lại nói thêm về rủi ro. Có lẽ những gì mình trình bày ở phần trên nghe khá nghiêm trọng và đáng sợ về rủi ro vacine. Mình cũng không muốn doạ hay gây hoang mang gì hết, mình muốn nói công bằng.
Vậy bạn có sợ đi ô tô, máy bay không? Có sợ hút thuộc không? Cái gì mà chẳng có rủi ro nhỉ. Hơn nữa cũng như bao thứ khác, chắc chắn không thể nào có chuyện nhà nước vì lợi ích chung của cộng đồng mà coi thường mạng sống của từng cá nhân được, nên việc kiểm duyệt vacine trước khi được đưa vào sử dụng là rất kĩ càng. Hơn nữa vacine bây giờ khác với ngày xưa, vacine mRNA cũng không còn kiểu tiêm mầm bệnh làm yếu vào người nữa, ít nhiều gì thì nó cũng bớt rủi ro hơn, an toàn hơn rồi. Tỷ lệ rủi ro là cực kì thấp.
Tiêm vacine có rủi ro, nhưng không tiêm cũng rủi ro chẳng kém, mà lại còn gây hại cho cả những người xung quanh bạn.
Như kiểu bạn sợ đi máy bay vì rủi ro. Và thành phố nơi bạn ở cũng đang nhiễm phóng xạ. Một là rời đi và biết đâu chết vì tai nạn máy bay, hai là ở lại và biết đâu chết vì phóng xạ ấy. Cái nào rủi ro hơn??
Được rồi, vậy bạn quyết định tiêm vacine vì chính bản thân bạn hay vì lợi ích chung của cộng đồng nào??
P/s
Thực ra bài viết này nên được viết bằng tiếng Anh, bởi vì ở phương tây người ta lại quá coi trọng chủ nghĩa tự do cá nhân, đề cao lợi ích cá nhân. Bên Mỹ người dân không chịu tiêm mặc dù chính phủ đã nài nỉ họ tiêm với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Bên Pháp thì còn biểu tình đập phá các cơ sở tiêm phòng.
Chả bù cho bên ta, chưa đủ vacine để tiêm. Nên bạn nào có lòng giúp mình dịch bài này qua Tiếng Anh để mình gửi cho mấy group bên tây đọc.
Bản dịch tạm thời:
I sympathize and understand for those of you who have lost loved ones because of vaccinations, mothers who lost their children, who were healthy, and then suddenly passed away.
I do not want this information to cause confusion for you, lose your work and be caught by the police.
But you should know, you vaccinate not for your own safety, but for the general safety of the community, for the common good of the communitarianism
It is a matter of ideological contradiction between individualism and communalism.
Personally, well, you're betting your life on a vaccine. Healthy, spontaneous injections are naturally poor - who is not afraid. But from a macro perspective, considering the whole community, it will bring many benefits, common benefits, no common damage.
If you are a communityist, sacrificing personal interests for the community, then the choice of vaccination will certainly be the right choice, even if you are unlucky to be among the few people who die from shock. Why??
Vaccination is recommended because it not only protects the individual from disease, but it also creates herd immunity, stopping the spread of disease. One more person with immunity is one less source of infection. If you get sick, it not only hurts you, but it also hurts the people around you, your friends and loved ones, because they spread the disease from you. Right? So if you are immune, part of it is already protecting those around you. It is estimated that if more than 60% of the population is immune, the disease will be stopped and stopped spreading. Therefore, the new vaccine is recommended to be given to everyone.
Speaking of risks, if you die from a vaccine, it is also a sacrifice for the community in a sense, that death is also a reduction in a source of disease.
More about risk. Perhaps what I presented above sounds quite serious and scary about the risks of vaccines. I also don't want to scare or confuse anything, I want to be fair.
Are you afraid of traveling by car or plane? Are you afraid of smoking? What is without risk? Moreover, like many other things, it is certainly impossible for the state to disregard the lives of individuals for the common good of the community, so the censorship of vaccines before they are put into use is very careful. the more. Moreover, the vaccine now is different from the old days, the mRNA vaccine is no longer the type of injecting weakened pathogens into people, more or less, it is less risky and safer. The risk ratio is extremely low.
Vaccinating is risky, but not injecting is equally risky, and also harms those around you.
Like you're afraid to fly because of the risk. And the city where you live is also radioactive. One is to leave and maybe die in a plane crash, the other is to stay and maybe die from radiation. Which is more risky?
Okay, so do you decide to vaccinate for yourself or for the common good of the community?