Tôi lắng nghe tiếng biển hát,
tôi lắng nghe tiếng gió cười,
tôi cảm nhận tia nắng ấm,
tôi ngửi đóa hoa thơm,
tôi nhảy múa trên nền đất
khi đôi chân dần lấm bẩn
tà áo dần nhem nhuốc
thì có sao, tôi vẫn vui
tôi mỉm cười ngày hôm nay
vì biết đâu mai lại khóc
hay ngày mốt tôi đau khổ
nhưng hôm nay tôi yêu đời.
[mơ_170322]