Tranh được vẽ bởi họa sĩ Funakara
Chẳng còn gì ngoài lớp thịt da rữa nát
Khi giòi bọ lên ngôi lấy thân ta làm xác
Ăn cả tủy, cả xương và chén luôn cả não
Tâm trí vượt khỏi đời để tiến vào miền ảo
Và khi thây ta trở nên trống rỗng
Ta bỏ lại nỗi đau hoà mình vào cõi mộng

Người sẽ thấy xác ta lăn lóc cô độc
Nhưng sâu thẳm bên trong
Ta đã tự do vô ngần