Một giờ sáng, vẫn còn tỉnh bơ Nằm gặm nhấm sai lầm xưa cũ Hai giờ sáng, chợt nghe chuông hờ Tự nhủ rằng ta giờ sa sút Ba giờ sáng, ngủ ơi xin chút Ta lầm rầm thề nguyện quẩn quanh Bốn giờ sáng đêm tối tròng trành Khi chim sớm râm ran nháo động Năm giờ sáng chẳng thể nằm không Dậy xoa mắt đỏ hồng tia máu Sáu giờ sáng, ngày mới bắt đầu Sau đêm dài 'mừng vui' không ngủ Ly cà phê phút chốc cũng đủ Cơn mất ngủ đã tạm biến tan Nhưng chắc chắn trong tuyệt vọng ngập tràn Chẳng thể nào nó đi vào quên lãng.
Bản gốc :

Insomnia

It’s 1 am, I’m wide awake Remembering a past mistake At 2 am, I hear a bell Reminding me how far I fell By 3 am, I ask for sleep While making vows I dare not keep Now 4 am becomes a blur As morning birds begin to stir At 5am it’s time to rise And rub my swollen, puffy eyes It’s 6am, the day's begun After a night of sleepless fun The coffee helps me forget My insomnia for a bit But I know, to my dismay It will never go away