"Tôi thích..." và "Tôi muốn..." chắc hẳn là hai mẫu câu hay gặp nhất của những người trẻ tuổi những năm 20. 
Gần đây tôi mới phát hiện ra, cái tôi thích chả liên quan gì đến cái tôi muốn và ngược lại...
Từ "thích" đến "đam mê"  cũng từng bị nhầm lẫn đến khi bỗng một ngày người ta vứt bỏ nó dễ dàng và tậc lưỡi nói rằng: "Ờ chắc nó chưa thực sự là cái mình làm tốt nhất". Nhưng mà đó chỉ là bao biện đánh lạc hướng chính bản thân mình. 
Thích thôi chưa đủ bền, muốn thôi cũng chỉ trên lý thuyết. Làm một cái gì đó thật lâu, thật tâm rồi nói thích, nói muốn người ta sẽ tin và mình cũng đủ tin mình hơn...