Lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế, gọi là khối lượng tiền tệ, có tác động mạnh đến nhiều biến số kinh tế. Khối lượng tiền tệ bao gồm những loại tài sản nào? Đó chính là tiền  mặt ngoài ngân hàng+ tiền gửi không kỳ hạn+ tiền gửi có kỳ hạn!
Trở lại với mục đích chính của bài viết, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ có gì khác nhau?
Tôi được nghe một câu như này 
Có lẽ tín dụng duy nhất mà anh có là khi nó nằm trong thẻ ngân hàng!
Thực sự mà nói, đối với kẻ học kinh tế như tôi, đọc đến đây, mà không biết tín dụng là gì, chợt thấy bản thân quá kém cỏi. Nhân dịp đọc được vài ba câu khiến mình hiểu phần nào, nên tôi cũng muốn mọi người cùng được mở mang tầm kiến thức. Mạn phép xin viết lại đôi ba dòng.
thẻ tín dụng
Có vẻ hoàn toàn tự nhiên khi chúng ta coi thẻ tín dụng là bộ phận của khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế. Xét cho cùng, mọi người sử dụng thẻ tín dụng để mua nhiều thứ. Có phải vì thế thẻ tín dụng là phương tiện trao đổi không?Tuy nhiên, thẻ tín dụng không được coi là tiền. Nguyên nhân là do thẻ tín dụng không phải phương pháp trả tiền, mà là phương pháp trả tiền sau. Khi bạn mua một chiếc quạt máy bằng thẻ tín dụng, ngân hàng phát hành thẻ sẽ trả tiền cho cửa hàng thụ hưởng nó. Điều này giống như ngân hàng cho bạn ứng tiền trước để chi tiêu vậy. Vào một ngày nào đó trong tương lai, bạn phải hoàn trả số tiền đó cho ngân hàng, có thể bao gồm thêm cả lãi suất. Khi đến hạn thanh toán số tiền đã chi tiêu bằng cách sử dụng thẻ, có thể bạn phải thực hiện điều đó bằng việc viết 1 tấm séc vào tài khoản viết séc. Số dư trong tài khoản viết séc này là bộ phận cấu thành khối lượng tiền tệ của nền kinh tế.
Thẻ tín dụng lại rất khác thẻ ghi nợ  , phương tiện được dùng để rút vốn tự động từ tài khoản ngân hàng để trả cho hàng hóa đã mua.
the ghi nợ debit card
Thẻ ghi nợ không cho phép người sử dụng trả tiền sau cho hàng hóa đã mua, mà cho phép anh ta sử dụng trực tiếp số tiền gửi trong một tài khoản ở ngân hàng. Nếu còn đủ tiền trong tài khoản thì mới sử dụng thẻ để thanh toán được. Có thể thấy, thẻ ghi nợ giống tấm séc hơn thẻ tín dụng.  Số dư trong tài khoản làm cơ sở cho thẻ ghi nợ nằm trong định nghĩa về khối lượng tiền tệ.

Tóm lại, những người có thẻ tín dụng có thể trả tiền mua hàng của mình vào một lần cuối tháng, chứ không phải thanh toán mỗi khi mua hàng. Cho nên những người sử dụng thẻ tín dụng nắm giữ ít tiền hơn những người không có thẻ tín dụng.
Ngoài ra, còn có Bán tệ. Nó là thuật ngữ dùng để chỉ các tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền. Nói cụ thể, bán tệ là những tài sản có khả năng thanh toán cao. Bạn có thể nhanh chóng chuyển chúng thành tiền mặt khi cần, chẳng hạn cổ phiếu của các công ty lớn trên thị trường chứng khoán.