Ngươi có tin rằng Ý muốn của Chúa là mong cho Ngươi những điều tốt đẹp, mong Ngươi được hạnh phúc?
- Có, con tin vào Chúa.
Ngươi có tin rằng Chúa tạo ra mọi tạo vật không?
- Có chứ, con tin là Người là đấng tối cao tạo ra mọi tạo vật.
Vậy có bao giờ Ngươi tự hỏi, nếu Ta là đấng tối cao tạo ra mọi tạo vật và chỉ mong những điều tốt đẹp cho Ngươi, vậy thì tại sao Ta lại tạo ra quỷ dữ và cám dỗ? Tại sao ta lại tạo ra địa ngục, tạo ra khả năng để các Ngươi có thể đau khổ? Và rồi, tại sao Ta tiếp tục cám dỗ các Ngươi, ngày lẫn đêm, phá vỡ luật lệ mà Ta đã đặt ra?
-  Ngài không cám dỗ chúng tôi, mà là ma quỷ.
Lại nữa, vậy tại sao Chúa lại không chịu trách nhiệm, không kiểm soát quỷ dữ mà để nó đến gần các Ngươi?
-  Tôi không nói rằng Ngài không kiểm soát được ma quỷ. Ngài có thể kiểm soát hết mọi sự. Ngài là Thiên Chúa mà! Chỉ là Ngài chọn không kiểm soát thôi.
Vậy thì tại sao? Tại sao Ta lại không kiểm soát nếu ý muốn của Ta là mong các Ngươi đến với Ta, đi theo những điều tốt đẹp?
- Bởi vì Ngài muốn chúng tôi đến với Ngài từ chọn lựa, chứ không phải vì không có chọn lựa. Ngài làm ra Hỏa Ngục không phải để trừng phạt hay phán xét chúng tôi đúng hay sai. Ngài làm ra Thiên đàng và Hỏa ngục để có thể có một chọn lựa. Để chúng tôi có thể hành động theo chọn lựa, chứ không chỉ đi theo một con đường vì không còn lối rẽ nào khác.

“Chúa trao cho Con quyền Tự do tuyệt đối. Kể cả quyền Tự do chối bỏ Chúa.”
“God gives You the Absolute Freedom. Include the Freedom denying God.” 
Con hoàn toàn tự do.


Sách Đối thoại với Thượng Đế, cuốn 2.
Conversatioin with God, Book 2.