Rick & Morty là một hiện tương văn hóa đã cuốn lấy thế giới như một cơn bão. Hòa trộn giữa những cốt truyện sâu sắc, cách phê bình sâu cay trong khi không chỉ giải trí mà còn khiến bạn cười mệt nghỉ. 
Tôi sẽ tập trung vào một phần thú vị của một nhân vật mà, nói riêng, một thiên tài say xỉn, nhà khoa học và một người ông tinh quái Rick. Bạn không thể không thích gã này, một kẻ không bao giờ từ bỏ bất kì cơ hội nào để lật ngược thế cờ khi vũ trụ muốn ngăn cản hắn. Người đàn ông có khả năng giải quyết những vấn đề tưởng chừng không thể và điều khiển cuộc sống với sự sáng tạo ở mức độ thiên tài. 
Cái gì là thứ tuyệt vời nhất về Rick mà chúng ta có thể học hỏi để thúc đẩy  thành công của chính chúng ta? Suy nghĩ của ông ấy. Chúng ta cần suy nghĩ như Rick.
Cũng như Rick, một số bộ óc thiên tài của thế giới thực sử dụng một cách suy nghĩ đặc biệt để khiến họ sáng tạo và tăng tốc khả năng học tập- Aristotle, Elon Musk, Nikola Tesla, và rất nhiều những bộ óc thiên tài khác- ứng dụng một tư duy độc đáo để giải quyết những vấn đề khó khăn và phát kiến những giải pháp độc đáo.

Đầu tiên, Tư duy 

Bạn có thấy, Rick xét mọi thứ theo nghĩa đen. Luôn luôn đem mọi thứ đưa về bản chất của chính nó, luôn luôn. Sử dụng một lối suy nghĩ khoa học vô nguyên tắc để giữ cho bản thân ông duy trì sự tò mò, nhưng logic. Nhưng, bài học mà Rick muốn người xem hiểu là - dừng việc nhận định thế giới theo lối mòn.
Lấy ví dụ nhỏ nhưng quan trọng được thể hiện trong show cho lối tư duy này. Rick đã đùa với Morty và Summer, ông ta đã tự tạo ra một cách gọi “Red Green Grumbolt”
“Oh you agree, huh? You like that Red Green Grumbolt reference? Well, guess what I made him up. You really are your father’s children. Think for yourselves. Don’t be sheep.”
“ Ôi bọn cháu đồng ý, hả. Bọn cháu thích cái cách gọi  Red Green Grumbolt? Well, đoán xem ta tạo ra đó. Các cháu đúng là con của bố các cháu. Nghĩ cho bản thân đi. Đừng làm cừu.”

Chương trình liên tục nhìn nhận văn hóa pop, lần này tôi thấy bản thân mình cười theo Morty và Summer. Nhưng tại sao? Ai là Grumbolt? Chúng ta đã trôi theo thói quen nhận định trước, rằng nó phải là cái gì đó hài hước liên quan tới điều gì đó, tôi sẽ cười theo họ - tôi sẽ cười theo họ để hợp với hệ thống. Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta, bao gồm cả tôi, đã cười theo một điều gì đó khiến cả nhóm cười trong khi tôi không biết tại sao. Có vẻ điều đó thật đơn giản và chẳng quan trọng gì - và đa phần thì không hề như vậy. Nhưng chúng ta đang ở trạng thái tư duy nào? làm cừu. 
Rick sẽ dừng lại và suy nghĩ, họ đang nói đến cái gì vậy? đó là thứ gì? tại sao họ lại nghĩ nó hài hước? Dừng bản thân ông khỏi việc rơi vào nhận định vội vã của mình.
Chúng ta cần nghi ngờ thế giới quanh mình, nghi ngờ mọi thứ, và tránh nhận định vội vã. 
Nhưng đợi đã, Rick là một nhân vật tồi tệ … tại sao chúng ta nên học hỏi suy nghĩ ích kỉ của ông ta? Học hỏi cách suy nghĩ độc đáo của ông ta, không phải tính cách của ông ta!

Thứ hai, chấp nhận quy tắc suy nghĩ đầu tiên

Rick theo cách suy nghĩ khoa học này, cách mà trở nên nổi tiếng gần đây bởi Elon Muck, nói trong một cuộc phỏng vấn:
“Well, I do think there’s a good framework for thinking. It is physics. You know, the sort of first principles reasoning. Generally, I think there are — what I mean by that is, boil things down to their fundamental truths and reason up from there, as opposed to reasoning by analogy.
Through most of our life, we get through life by reasoning by analogy, which essentially means copying what other people do with slight variations.”

“ Well, tôi nghĩ rằng có một khuôn mẫu tốt cho suy nghĩ. Nó là vật lý. Bạn biết đó, loại nguyên tắc đầu tiên. Nói chung tôi nghĩ nó - cái mà tôi nói, đưa mọi thứ về sự thật căn bản nhất và lập luận từ đó, như một sự trái ngược với lý luận bằng  phép loại suy. 
Trong cuộc đời chúng ta, chúng ta sống bằng cách suy luận loại suy, điều mà về bản chất là bắt chước thứ mà người khác làm với một chút biến thể. “
Về bản chất, quy tắc suy nghĩ đầu tiên là phương pháp trong việc quyết liệt nghi vấn tất cả  giả thiết mà bạn biết về những ý tưởng nói chung, giải pháp cho các vấn đề, và những kiến thức bạn nhận thức được để hoàn toàn hiểu nó. Dừng việc tin rằng bạn biết tất cả mọi thứ về vấn đề được đưa ra - học để tạo ra kiến thức và giải pháp mới từ những nền tảng cơ bản nhất. 
Lý luận bằng phép loại suy khiến bạn bị đè bẹp bởi những quyết định sai lầm - kể cả người thông minh cũng mắc phải lỗi nghiêm trọng này.
Liên tục đặt câu hỏi cho mọi phản ứng của bạn với những tình huống với tư duy của một đứa trẻ - luôn luôn sẵn sàng để hỏi tại sao. Nhớ lại xem, khi còn trẻ con, chúng ta có tư duy tò mò này để đến mới cái hiểu biết cơ bản nhất mà chúng ta có vẻ đều thèm khát theo hướng khác nhau. Một cách để hiểu.
Mặt khác, con đường suy nghĩ và tư duy điển hình của chúng ta là bằng loại suy - xây dựng kiến thức và giải quyết vấn đề dựa trên giả định trước đó, tin, và mở rộng một “ sự thật” cố định.
Bằng cách dùng quy tắc suy nghĩ đầu tiên của Rick sẽ giúp chúng ta phát triển một tầm nhìn độc nhất về thế giới để đổi mới và giải quyết những vấn đề khó khăn theo cách mà chưa ai có thể từng khám phá.
Hỏi bản thân, Điều gì bạn nghĩ là đúng? Rồi xây dựng từ đó. Quan sát bộ não của chúng ta, trí nhớ của chúng ta đang liên tục điều hành trong những giả định- trải nghiệm trong quá khứ tạo ra những kết luận và chủ yếu là tức thì. Chúng ta có thể phá vỡ thói quen này, nhưng chỉ bằng cách   
nỗ lực có ý thức.
Đây là một ví dụ từ Elon Musk để giúp rèn luyện nó theo cá nhân anh.
Somebody could say, “Battery packs are really expensive and that’s just the way they will always be… Historically, it has cost $600 per kilowatt-hour. It’s not going to be much better than that in the future.”
With first principles, you say, “What are the material constituents of the batteries? What is the stock market value of the material constituents?”
It’s got cobalt, nickel, aluminium, carbon, some polymers for separation and a seal can. Break that down on a material basis and say, “If we bought that on the London Metal Exchange what would each of those things cost?”
It’s like $80 per kilowatt-hour. So clearly you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell and you can have batteries that are much, much cheaper than anyone realizes.”


Ai đó có thể nói, “ Những gói pin rất đắt đỏ và nó sẽ mãi như thế… Trong quá khứ, nó có giá 600 đô một kilowatt. Nó sẽ không thể trở nên tốt hơn thế trong tương lai.” 
Với nguyên tắc đầu tiên này, tôi nói, “ Cái gì là thành phần của pin? Cái gì là giá trị của những nguyên liệu đó?”
Nó có coban, niken,nhôm , carbon, một ít polyme để tác biệt và một cái hộp cố định. Phân tích nó về vật liệu cơ bản và nói, “ Nếu chúng ta mua nó ở London Metal Exchange những thứ này sẽ có giá bao nhiêu?”
Nó khoảng 80 đô mỗi giờ kilowatt. Nên rõ ràng là bạn cần nghĩ một cách thông minh để lấy những vật liệu này và kết hợp chúng theo một hình dáng pin và bạn có thể có những viên pin rẻ hơn rất nhiều so với mọi người biết. “

Nguyên tắc làm việc đầu tiên của Rick. Thay vì trôi theo niềm tin mà xã hội giữ rằng pin sẽ “ luôn đắt ” hoặc “ không có cách nào tốt hơn “, nhưng Musk hỏi đúng câu hỏi. Phân tách ý tưởng và tìm ra sự thật cơ bản của pin- thanh lọc tâm trí của anh ta để sau đó có thể hình dung một giải pháp đột phá.
Chúng ta thấy Rick liên tục làm thế với những sáng chế của mình. Nhưng chúng ta cũng đồng thời thấy Rick làm vậy ở một mức độ xã hội cơ bản- một tư duy cho ngày hôm nay.   
Rick muốn chúng ta cũng tự hỏi bản thân, thế giới, và xã hội. Cái gì mà chúng ta nghĩ là bình thường mà có thể khi chúng ta cởi bịt mặt ra, nó có thực sự bình thường? Thiên vị nhận thức của chúng ta cai trị chúng ta, cho phép chúng ta chạy một cách hoang dại và khiến chúng ta nhận định thế giới theo hướng thông thường.
Chúng ta nhìn thấy thế giới này nghi ngờ khi Rick nói về quan điểm của mình với trường học.
“Listen, Jerry, I don’t want to overstep my bounds or anything. It’s your house. It’s your world. You’re a real Julius Caesar, but I’ll tell you some, tell you how-how I feel about school, Jerry. It’s a waste of time, a bunch of people running around, bumping into each other. G-guy up front says, “two plus two.,” The people in the back say, “four.” Then the bell rings, and they give you a carton of milk and a piece of paper that says you can take a dump or something. I mean, it’s — it’s not a place for smart people, Jerry, and I know that’s not a popular opinion, but it’s my two cents on the issue.”


“ Nghe này, Jerry, tôi không muốn tham gia quá đà hay gì cả. Đây là nhà của cậu. Đây là thế giới của cậu. Cậu là một Julius Caesar thực sự ở đây, nhưng tôi sẽ nói với cậu vài thứ, nói với cậu tôi cảm thấy thế nào về trường học, Jerry. Nó là một việc tốn thời gian, một đống người chạy vòng quanh, va vào nhau. Thằng đằng trước bảo,” hai cộng hai” thằng đằng sau bảo, “ bốn”. Rồi chuông rung, và họ sẽ đưa cậu một hộp sữa và một miếng giấy nói rằng cậu có thể lấy một đống phế thải hay gì đó. Ý tôi là, nó không phải là là nơi dành cho người thông minh, Jerry, và tôi biết đó không phải là một ý kiến phổ biến, cậu không yêu cầu nhưng nó cần thiết.”
Just Hãy nhìn vào cách xã hội chúng ta coi là “ bình thường”. Làm việc 9 giờ đến 5 giờ đằng sau bàn. Bình thường. Đi học đại học, có con, kết hôn, mua một căn nhà ở ngoại ô. Bình thường. Nợ hàng trăm ngàn đô la. Bình thường. Dạy mọi người học theo cách tương tự. Bình thường.
Nhưng nó có thực sự bình thường? Hay nó là một nhận định nguy hiểm thứ chúng ta dùng để bình thường hóa một thế giới mà chúng ta không hiểu- hoặc tệ hơn, không muốn nghĩ đến.

Đem họ đến với nhau 

Bằng cách nhận dạng nhận định hiện tại của bạn, như Rick, phân tách nó ra đến sự thật cơ bản nhất và mở ra giải pháp từ nền tảng mới này- bạn sẽ tìm ra giải pháp đột phá và hiểu nguyên nhân phức tạp mà thế giới chúng ta phải đối mặt.  Rồi, bạn có thể tìm một con đường để tạo ra những đóng góp độc đáo cho bản thân bạn, xã hội và thế giới này.
Rick chỉ muốn chúng ta quên đi rằng cái gì chúng ta nghĩ, chúng ta biết- và trở nên kì quặc một chút. Trở nên thật hơn, tò mò hơn, và suy  nghĩ giống Rick hơn.  
Bài viết sẽ có nhiều sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình. Chúc mọi người một ngày tốt lành.