Đây chỉ là một dòng ngắn thôi,một bài viết khá ngắn.
Lời nói,lời nói chỉ là một thứ vô hình,nhưng nó lại có thể tạo ra cái lợi hữu hình hoặc làm người ta sa sút.Trong một lớp,cô giáo bảo rằng những đứa trẻ mắt xanh có trí tuệ tốt hơn những đứa trẻ mắt nâu,và ngay lập tức,những đứa trẻ mắt xanh trở nên giỏi giang và khinh thường những đứa trẻ mắt nâu,những đứa trẻ mắt nâu thì kết quả học hành sa sút.Cô giáo như Elon Musk,đăng tweet một câu thì bitcoin giảm mạnh,cô giáo nói một câu thì tri thức thay đổi nhanh chóng,nói chung là lời nói có đầy quyền năng,có nhiều người mắc hội chứng FOMOS,là một hội chứng như lúc nào cũng chú ý đến Facebook,Tweet...
Trong bức ảnh này thì người đàn ông đang bị ghim chặt bởi tweet,whatsapp,Facebook,và instagram.Mình thấy cách khiến mình hạch phúc hơn là ngừng dùng mạng xã hội và xem spiderum để biết kiến thức mỗi ngày🤗.