Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng việc bận rộn trong công việc, chứng tỏ chúng ta đang làm việc hiệu quả và có một ngày năng suất. Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả và hiệu quảng không có nghĩa là làm việc suốt ngày không ngừng nghỉ.
Việc bận rộn thực sự khác biết với hiệu quả. Hãy cùng lượt qua những hình ảnh dưới đây để biết được bạn đang là người hiệu quả hay người bận rộn nào.

người hiệu quảngười hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả


người hiệu quả