Mình mong đợi và chờ đợi gì trong thời gian tới? Mình hiện tại chỉ có thể cảm nhận được mỗi bản thân mình.
Sói thì đi thành đàn nhưng cảm giác mình thì không, đang đi 1 mình. Nếu một năm trước, có lẽ là một bầy sói nhưng năm nay chỉ là một con.
<i>Game of Thrones</i>
Game of Thrones
Sói cô đơn thì dễ chết, Sói theo đàn thì sống sót, khi mùa đông đến - chính nhà Stark đã nói vậy.
Điều đó không hề sai đâu, thực ra vẫn có nhiều điều ẩn trong đó. Mỗi con sói cũng có hành trình riêng, trên chính con đường có lẽ cũng sẽ cô đơn như chính thành viên nhà Stark, nhưng cuối cùng, họ sẽ gặp lại nhau, kết thành bầy đàn, và đó chính là nhà Stark khi mùa đông đến, hiện tại thì không, có lẽ mình vẫn còn trong quá trình cô đơn. Không thể theo bày đàn mãi được. Không biết đàn hiện tại của mình thì lại trông như thế nào không rõ, nhưng cần đi, vẫn cần sự độc lập.
Hỡi những con sói ngoài kia, độc lập là điều tiên quyết để sự sống bày đàn tiếp diễn khi mùa đông đến, bảo vệ lẫn nhau sau chặng hành trình độc lập đã đi qua. Mùa đông đến sẽ là lúc gặp nhau, chẳng cần gặp nhau trước đó, hãy trải qua con đường đơn độc đi để nhận được cho chính mình và chính bầy đàn sau này. Ta không thể biết được mùa đông sẽ có điều gì ẩn sau đó, nó sẽ mang đến điều gì cho bầy đàn này, nên mỗi con sói là một mảnh ghép của tấm khiên, mũi giáo bảo vệ và chiến đấu cho bầy đàn.
Nên con không có gì phải sợ sự cô đơn lúc này. Đừng nghĩ rằng mình cô đơn khi mình không thực sự như vậy.
Hãy tìm trong chính cảm giác đó vì con sẽ thấy được nhiều hơn. Không một sợi dây nào trói buộc ngăn cản con, không một sự níu kéo nào khi con tiến gần hố sâu, không ai có thể cản con, nhưng chính con cũng học được sự cẩn thận, con cũng sẽ học được điều mà khi có bầy đàn sẽ không thể nào học được. Hãy học nó, hãy đón nó thay vì chạy trốn, những gì con có được sẽ là của con và sau này là của bày đàn mà con quan tâm. Hãy đón nhận nó, trước khi mùa đông thực sự đến với bầy đàn.
Những con sói bản lĩnh và can đảm, dám chấp nhận cảm giác một mình sẽ tách khỏi bày đàn mà chúng không mong muốn. Đó sẽ là thời gian độc lập của nó trong việc đi tìm chính bầy đàn riêng cho mình. Chúng gặp những con sói bản lĩnh và can đảm khác, tề tụ một nơi, kết thành một bầy đàn mà chúng có thể hiểu được nhau. Chúng sẽ được tự do thoát khỏi bầy đàn cũ mà tạo hóa chỉ ngẫu nhiên sắp đặt sẵn. Có thể đó sẽ là bầy đàn hiểu nhau nhất, thật mạnh mẽ khi có thể hiểu được nhau, trên hết vì đó còn là những con sói không khuất phục và đủ can đảm mới dám đương đầu.
Lone Wolf
Đông chưa đến
Đông chưa đến
-----------------------------
Mình viết bài này khi đang trong cảm giác của sự cô đơn, một mình.
Khi một năm trước mình có rất nhiều bạn bè, khi chúng mình mới quen nhau, nhưng rồi mỗi người một mục tiêu, một mục đích khác nhau khi cùng một nơi mà không còn cảm nhận được sự nhất quán cùng nhau. Mình cảm thấy thiếu sự kết nối, mỗi người dần dời ra xa nhau.
Thực sự tiếc cho những điều trải qua cùng nhau không thể nào được tái lập lại trong những con đường tiếp theo. Mình vẫn học cách chấp nhận cho chính mình khi đi con đường khác với mọi người.