Bước vào ngưỡng cửa Đại học chắc ai cũng thay đổi nhiều và có cái nhìn khác về thế giới. Nhưng chúng tôi vẫn như thế, vẫn ở nhà ăn cơm mẹ nấu...vì phải học online
...
... |
Ảnh bởi
Iñaki del Olmo
trên
Unsplash
Trước khi bước vào cánh cửa ấy, tôi nghe các anh chị bảo rằng: "học đại học nhàn lắm.." Dĩ nhiên là tôi không tin!
Cho đến ngày có thời khóa biểu. Chợt thốt lên " Nhàn thật, hóa ra các anh chị không lừa mình". Nhưng có ngỡ đâu, đời không như là mơ, 1 tuần chỉ học 5 buổi nhưng phải tự học với thời lượng gấp 3, 4 lần như thế.
Học online, nhiều kiến thức, kiến thức mới mẻ, khó hiểu.... Cú sốc đầu tiên khi bước qua ngưỡng của mới.