Sau khi đọc và review một loạt sách về chủ đề "cách đọc sách".
Trước khi chuyển qua phần luyện đọc nhanh, mình xin tổng hợp lại thành 1 quy trình.


Quy trinh này do tự mình tổng hợp ra, viết dưới dạng flowchart (lưu đồ)
Quy trình như sau
 
Bước 1. Soát chủ đề
Ý tưởng chính lấy từ "Phương pháp đọc sách hiệu quả"
Hiểu đơn giản là bạn chọn chủ đề muốn đọc, sau đó tìm xem những cuốn sách nào liên quan nhất đến chủ đề bạn chọn.
Gợi ý về chủ đề, có thể nằm trong 4 mục đich sau đây: giải trí, nâng cao kiến thức, giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc giải quyết bài toán cuộc đời.
Hãy chọn chủ đề cho cái "bạn muốn trở thành".
Bước 2. Có cần đọc không?
Sau khi tìm hiểu sơ một lượt sách liên quan chủ đề đã chọn. Lọc ra những cuốn liên quan và cần thiết nhất.
Bước 3. Soát sách
Đọc kiểm soát toàn bộ số sách đã chọn lại 1 lần nữa, xác định những vấn đề quan trọng.
Bước 4. Có nên đọc nhanh không?
Có 2 trường hợp:
+ Sách có thể đọc nhanh: bạn dùng phương pháp đọc tìm kiếm trong quyển "đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời".
+ Sách nên đọc từ từ, làm bài tập: bạn chia ra mỗi ngày đọc một ít và nếu là sách khó thì dùng cách đọc phân tích.
Bạn có thể vừa đọc sách đọc nhanh và sách đọc từ từ bằng cách dành 50% cho mỗi loại. Ghi chép kiến thức thu được vào 2 quyển sổ khác nhau. Áp dụng quy tắc 9:1 của Atshushi hoặc quy tắc 80/20 Pareto.
Bước 5. Đọc để viết
Áp dụng phương pháp đọc hô hấp
Bước 6. Lên checklist
Lên danh sách những "HÀNH ĐỘNG NGAY" sau khi đọc xong, biến kiến thức thành thực tiễn. Áp dụng vào cuộc sống. Mình học được điều này từ ebook Sát thủ đọc sách.
Bước 7. Tổng hợp/ ôn lại
Tổng hợp checklist hoặc kiến thức thành một hệ thống về chủ đề.
Ôn tập thường xuyên.
Lê Phạm Phương Duy
Tài liệu tham khảo:
1. Phương pháp đọc sách hiệu quả
2. Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời
3. Ebook Sát thủ đọc sách
4. Đọc sách siêu tốc
5. Làm thế nào để đọc sách hiệu quả
 
Liên hệ với mình qua