Quê hương có những cánh cò
Có sông tắm mát, có đàn bò ven đê.
Quê hương là mỗi chiều về
Rủ rê đá bóng, mải mê cánh diều.

Xa quê ta nhớ rất nhiều
Nhớ cơm mẹ nấu, nhớ niêu cá hồng.
Nhớ cô gái cấy dưới đồng
Sớm hôm tần tảo gánh gồng chăm lo.

#Quêhương
#Thơ
#TuệMinh (Thien Tran)
03.07.2021
Ảnh sưu tầm